همچنین ما در دنبال:  

۱۳۹۲ آبان ۱۱, شنبه

آیا سربازان جلاد خامنه ای بی گناه هستند ؟


این تصاویر را برای آن دسته از قاضیانی گذاشته ایم که یکطرفه قضاوت و موضع گیری میکنند ، که اگر سربازی در عملیات مبارزین هلاک شود ، بیانیه میدهند که این سرباز بیگناه است ، این سرباز برای خدمت به بلوچستان آمده است، این سرباز فرشته است ، بیگناه و معصوم است و در مقابل مبارزین را محکوم میکنند.

برادرم و خواهرم ! این تصاویر را برای شما گذاشتیم که اندکی فکر کنید و بیندیشید این سربازی که برادرانمان را در مقتلگاه میبرد و بیشرمانه طناب اعدام بر گردنشان می اندازد ، برای کشته شدنشان بیقرار و خوشحال میشود ، این سرباز معصوم نیست .
آیا خدمت سرباز و آمدنش به بلوچستان کشتن برادرانمان است ؟ آیا خدمت او به بلوچستان و مردم بلوچستان این است که جوانان بیگناه را بکشد
خیر ! این سرباز دشمن بلوچ و اهل سنت است ، این سرباز ، سرباز خامنه ای جلاد است ، که برای اطاعت از اربابش به بلوچستان آمده که مردم بلوچ را بکشد.
پس برادرام ! به تصاویر بنگر و کمی بیندیش و قضاوت کن ! بیگناه کیست و مظلوم کیست ؟ معصوم کیست ؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر